Slipa stämjärn och hyvelstål

Att arbeta i trä kan vara roligt och givande, men också frustrerande om verktygen är slöa. Ett riktigt vasst stämjärn är lätt att kontrollera och skär av träfibrerna snyggt och prydligt. Ett skarpt hyvelstål skär papperstunna spån och lämnar en fin yta. En liten stunds arbete med att slipa verktygen lönar sig! Så hur gör man?

 

För att ett stämjärn skall vara lätt att kontrollera och för att det skall vara lätt att slipa är det viktigt att baksidan är plan ända ut till eggen. Normalt skall också hyvelstål ha en helt plan baksida. Om baksidan är svagt konkav är det ännu lite bättre men den får inte vara konvex. Om baksidan är plan är det lätt att bryna bort råeggen som bildas när man slipar eggfasen. Det är mycket svårare om baksidan är konvex, även om det går med ett litet trick eller två…

 

Baksidan: Baksidan kan planas med många olika metoder men enklast för de flesta är nog att använda någon typ av bryne, tex ett vatten-, diamant- eller oljebryne. Det går också att göra sitt eget bryne genom att klistra slipfilm mot tjockt glas eller liknande. Lägg stämjärnet platt mot det, lägg tryck nära slipfasen med fingrarna och arbeta sedan med långa tag längs hela brynet. Försök att slita brynet jämt så det håller sig plant, framför allt om det är ett vattenbryne eftersom de tenderar att slitas fortare.

Ett enkelt sätt att se hur arbetet går framåt är att måla baksidan med tuschpenna och sedan ta ett tag eller två på brynet. De delar som varit i kontakt med brynet blir blanka medan de andra delarna fortfarande har färg kvar.

Om baksidan är svagt konkav eller om det är ett japanskt stämjärn eller hyvelstål med skålslipad baksida så planar du baksidan tills du har en obruten plan yta längs med sidorna och någon millimeter nära eggen, det räcker. Efterhand som eggfasen slipas om kan det hända att eggen kryper närmare urholkningen. Då är det bara att plana baksidan lite extra igen.

 

Eggfasen: När verktygets baksida är plan och du har använt det finaste brynet du har är det dags att slipa framsidan, eggfasen. Den kan slipas med bandslip, bänkslip eller våtslipmaskin. Det går naturligtvis att bara använda brynen, men om stämjärnet ser ut som de ofta gör så underlättar lite maskinell assistans. Slipa i den vinkel du vill ha, t ex 30° för de flesta ändamål. Så fort alla hack är borta och du har en råegg längs med hela eggen är du klar med detta steg.

Om du slipar på en Tormek kan du gradera om slipstenen till en finare yta, slipa lite till och sedan bryna bort råeggen mot läderskivan. Om du använder bandslip kan du byta till det finaste band du har, slipa lite till, och sedan byta till ett läderband med polervax och polera bort råeggen med det. Du kan också använda ett fint bryne, först på eggfasen och sedan omväxlande på baksidan och eggfasen tills råeggen lossnar. Sedan kan du strigla upp den sista skärpan mot läder med t ex Autosol metallputs på. Undvik att runda av baksidan, den skall vara alldeles plan.

Den exakta metoden man använder har inte så stor betydelse, det går bra att blanda allt ovanstående efter vad det finns tillgång till. Ett snabbt sätt att slipa stämjärn är t ex att bandslipa fram en råegg som sedan poleras bort mot en lumpskiva med polervax. Vi planar oftast baksidan på ett bryne, slipar eggfasen på vår Tormek för att sedan polera upp sista skärpan på läder med polervax.

Det viktiga för att få ett vasst stämjärn eller hyvelstål är att baksidan är plan med så fin yta som möjligt, att eggfasen är slipad med så fin yta som möjligt och att råeggen är bortpolerad.

När du har ett riktigt skarpt verktyg är det dags att gå loss på träet och låta kreativiteten flöda!

 

Om du vill prova ett oljebryne som fungerar bra för stämjärn och hyvelstål så kan du köpa det på vår systersajt www.jrtd.se. Använd följande länk: oljebryne soft arkansas.