Slipa saxar

En bra och skarp sax är lätt att använda. En slö sax som klämmer det du försöker klippa mellan bladen är ett säkert recept för frustration, och alla som har blivit ryckta i håret för att saxen var slö vet hur ont det gör. Att slipa en sax är lite knepigare än att slipa en kniv och ett område där utrustningen gör stor skillnad.

 

Skränkningen: För att en sax skall klippa bra måste skären vara slipade med rätt vinkel men dessutom måste saxen vara rätt justerad. Bladen på en sax är antingen svagt böjda inåt eller också vridna. Det gör att eggarna bara har kontakt med varandra på den punkt där saxen klipper.

En sax med för mycket skränkning är trög att klippa med och en sax med för lite skränkning kommer klämma det man försöker klippa mellan skären. Då kommer man försöka kompensera genom att själv klämma med handen medan man klipper, precis som man gör med en slö sax. En lagom skränkt sax är inte för trög och klipper utan att klämma.

 

Slipvinkeln: Jämfört med en kniv har ett saxskär oftast en trubbig slipvinkel. Det förekommer två sätt att mäta slipvinklar:

Two different ways to measure edge angles
Två olika sätt att mäta eggvinkeln på saxskär

 

Antingen utgår man från den platta insidan av skäret eller så utgår man från en rät vinkel mot insidan. Ett skär med helt rät vinkel som kanten på ett plattjärn kallas då 90° med första systemet och 0° med andra systemet. Tormek räknar på det första sättet men andra maskiner använder det andra systemet, så det måste man tänka på när man slår upp rekommenderade vinklar.

Vinklar uppåt 90° mätt från insidan av skäret förekommer. 60° är en ganska vanlig vinkel. Man kan också slipa den undre eggen till 70° och den övre till 40° (knivsegg), men det måste vara en sax med bra stål för att det skall hålla.

 

Eggens textur: Det finns olika åsikter om den. Tormek menar att man bara skall dra av råeggen i en bit ändträ och att den textur som blir kvar hjälper till att hålla fast det som skall klippas. Wolff industries finslipar på ett polerhjul och säljer istället verktyg för att tanda eggarna på t ex saxar för djurfrisörer. De tipsar också om att man kan polera ena skäret och lämna kvar en grövre slipyta på det andra.  Konvexa frisörsaxar slipas och poleras alltid till rakbladsskärpa.

 

Slipning: Saxar kan slipas på bandslip, bänkslip, våtslip, speciella saxslipmaskiner eller med brynen. Se upp med värmen om du inte slipar med en kall metod, särskilt spetsarna är lätta att överhetta. Slipa först ena skäret i den vinkel du bestämt tills det bildas en råegg längs med hela skärets insida.  Slipa sedan andra skäret tills det bildas en råegg längs hela insidan på det också. När det är gjort kan man fortsätta på flera olika sätt:

Man kan lägga ett fint bryne platt mot insidan och bryna bort råeggen, man kan dra bort råeggen mot ändträ eller så kan man polera bort den från eggsidan med t ex läder eller lumptrissa med polervax. Provklipp sedan i det material som saxen skall användas till, och om det behövs går du tillbaka och justerar slipningen. Om det glider kan du slipa lite grövre yta på ena skäret eller tanda det, om saxen klämmer kollar du så att den verkligen är skarp och slipar den skarpare om det behövs.

Slipa inte på insidan av skären! Vi har nu stött på flera saxar som tyvärr varit fördärvade pga just det. Man måste slipa bort mycket material helt i onödan för att rätta till det, har man otur är saxen bortom räddning.

Att justera saxar är en yrkeskunskap. Man kan justera skränkningen på skären, man kan justera hur hårt skruven i leden är spänd, om leden är nitad kan man slå ihop eller lossa niten, man kan vrida skären mot varandra osv. Men börja inte med något av detta om du inte är säker på vad du gör! Det är lätt att fördärva mer än man förbättrar. Om det är en billig sax är det kanske rentav bättre att köpa en ny än att lägga tid på den, och är det en dyr sax är det kanske bättre att låta någon annan slipa och justera den. Vi hjälper dej gärna med det! Se här för mer info hur du skickar till oss.

 

Hör gärna av dej med frågor och funderingar!