”Urholkade” knivblad som inte når skärbrädan

Ett vanligt problem är knivar som fått eggen urholkad efter många omslipningar. Det är ett framförallt ett bekymmer med köksknivar eftersom eggen vid hälen av knivbladet inte längre når ner till skärbrädan, och då blir det svårare att skära igenom helt när man t ex hackar lök.

Man ser det ofta på smidda knivar som har en tjockare del, en ”bolster”,  närmast skaftet. Det som har hänt är att själva hälen inte slipats samtidigt med resten av knivbladet. Dessutom tjocknar knivbladet vid hälen och det gör att ett frihängande slipband tippar och slipar en grop i eggen framför hälen så att problemet blir värre. De som använder en knivslip där man drar kniven i en skåra kommer inte åt att slipa hela vägen eftersom det tar stopp vid bolstern.

Vi gillar inte smidda knivar med en sådan bolster. Den är mest i vägen och gör det svårt att slipa kniven vass och samtidigt snygg. Om man slipar på t ex en Tormek så kommer kanten av slipstenen att slipa ett hack in i den tjockare delen av bladet precis framför bolstern om man fortsätter slipa i eggens linje.  Samma sak om man slipar på en bandslip och försöker hålla slipbandet plant så det inte holkar ur eggen framför hälen. Egentligen skulle man behöva strunta i att slipa de bakersta tre centimetrarna av bladet, eller slipa med en väldigt hög vinkel längst bak. Eller kanske ännu hellre slipa bort bolstern. En rimlig kompromiss är att slipa så långt bak man kan utan att göra fula märken i bladet, och sedan sänka hälen så att den ligger högre upp än eggen. Då blir kniven riktigt skarp nästan hela vägen, och hälen tar inte i skärbrädan.

På knivar som inte har en bolster kan problemet med urholkat knivblad bero på att man alltid sätter an slipningen på samma ställe vid hälen och slipar lite mer just där än på resten av bladet. Eftersom en bandslip tar bort material så fort gäller det att sätta an och svepa bladet över slipbandet i en så jämn rörelse som möjligt. Det gäller för alla sliputrustningar, man måste slipa lika mycket på varje ställe för att bevara eggens form

Så hur undviker man problemet? Stanna upp och titta längs med eggen medan du slipar. Håll det mot en ljus bakgrund så du ser eggens kurvform tydligt. Då ser du direkt om eggen är jämn eller om det finns gropar eller ”bulor”. Om det finns gropar måste du slipa bort omgivande egg för att komma tillbaka till en plan eller konvex eggform. Det kan hjälpa att markera på bladet med tuschpenna var gropen börjar och slutar. Om det finns en bula på eggen så behöver du slipa lite extra just där. Om det finns ett hack som är en millimeter djupt behöver du slipa bort en millimeter av hela eggen för att bevara formen.

På en del knivar har det kanske mindre betydelse om formen ändras, så som alltid måste man väga för och emot. På en slaktkniv som slipas varje dag eller en morakniv som ligger verktygslådan kanske det inte har så stor betydelse, men en Global- eller Porschekniv som bor i designköket vill man nog ha så bra som möjligt.