Maskinhäcksaxar

Slipning av häcksaxskär

Vi tar emot bensinhäcksaxar för slipning! (För elektriska saxar tar vi endast emot lösa skär.)

Vi demonterar skären, slipar tills det blir en ny egg utan avrundning på baksidan (flatsidan) av skäret, polerar bort råeggen som bildats, monterar ihop maskinen med lite extra fett, oljar in och justerar spelet mellan skären och provkör maskinen. Tänk på att lämna maskinen till oss i körbart skick (Bensin i tanken osv – om maskinen inte går att provköra så monterar och justerar vi in skären men lämnar provkörning och eventuell slutlig justering åt kunden.)

Tänk på att smörja skären ofta så att växtsafterna inte klibbar ihop dem! Det finns specialsprayer för just detta ändamål. Annars byggs det på av växtsafter och material mellan skären som då går tungt eller inte alls när de sedan torkar. Om man då släpper på justeringen och ökar glappet mellan skären så går det visserligen att klippa igen, men risken är att skären slits och rundas av mer på flatsidorna mellan tänderna och det gör att man sedan måste slipa bort mer material från skären för att få fram en ny egg igen. Saxen klipper också sämre med för stort glapp mellan skären.

Vill du lämna lösa skär till oss för slipning går det naturligtvis också bra.