Slipning och bryning av träverktyg – en instruktion

Här kan du läsa en kort beskrivning av hur man slipar och bryner skärande träverktyg. Den här sidan är ett komplement till vår försäljning av oljebrynen men naturligtvis kan man använda andra typer av brynen också. Du är välkommen att maila oss om du har frågor även om du inte köpt något bryne av oss.

Råeggen

Råeggen är viktig att förstå. När man slipar eller bryner fram en skarp egg så blir det en grad, ”fnas” eller ett skägg på sidan motsatt den man slipar eller bryner – det är denna grad som kallas råegg (engelskans ”burr”).

Hyvelstål med råegg från våtslipning.

Råeggen framträder först när slipningen eller bryningen nått verktygets motsatta sida. (Strax innan, om man skall vara petig.) Så länge eggen är slö eller avrundad så bildas ingen råegg. Därför är råeggen en kontrollmekanism. Den blir grövre och tjockare på grövre slipskivor och brynen och finare eller knappt kännbar på finare och superfina brynen. Stålkvalité och härdning påverkar också hur råeggen blir. Man känner råeggen genom att stryka fingret ut från eggen. Den syns också i bra belysning.

Slipning

Med slipning menar vi grövre avverkning med maskin eller grova slipmedel. Vi slipar för att ta bort skador, ändra form på eggen, ändra vinkel eller göra brynfasen smalare. Ofta slipar man i lägre vinkel än man bryner. En vanlig slipvinkel är 25° när brynvinkeln är 30°. Detta är en bra utgångspunkt för stämjärn och hyvelstål. Håller inte eggen så kan man öka vinkeln, och om det inte skär bra kan man sänka vinkeln. Sniderijärn kan slipas och brynas så lågt som 20° eller till och med 15° men måste då användas med känsla. Lockbettlar kan behöva 35° eller mer för att hålla.

Man kan slipa med vattenkyld slipskiva typ Tormek eller med vanlig torr bänkslipmaskin eller bandslipmaskin. Vid torr slipning måste man vara försiktig så man inte bränner eggen – får den brun, blå eller violett färg så har man anlöpt den och med stor sannolikhet gjort den mjukare. Då får man antingen korta av verktyget lite och slipa försiktigare så man inte bränner stålet igen eller också leva med att eggen kanske inte håller lika länge förrän man kommit in i hårt stål igen i framtiden.

Om man har en skada eller skall slipa bort mycket material så börjar man med att slipa med eggen i 90° vinkel, alltså rakt mot slipskivan, tills man fått bort skadan. Det kallas att man riktar av eggen. Då får man en platt (oskarp) egg på verktyget. Sedan slipar man i önskad vinkel tills man precis får bort den platta eggen igen, alltmer försiktigt och med tätare kylpauser ju mer man närmar sig en skarp egg. Ju tunnare eggen är dess lättare bränns den. (Det gäller såklart inte vattenkyld slipning.) Slipningen blir lite kallare om man skärper slipskivan med en diamantavrivare så att man får skarpa korn i ytan på den.

Målet är att slipa tills en tunn råegg bildas längs med hela eggen eller tills precis innan den bildas. I praktiken är det enklast att låta den framträda tills man blivit mer erfaren att slipa.

Bryning

Bryner gör vi för att förfina eggen och tunna ut och ta bort råeggen. Det är bryningen som ger skärpan. Så länge råeggen finns kvar så är inte eggen så skarp den kan bli.

Först bryner man fasen på verktyget på sina brynen upp till det finaste brynet man tänker använda. Man bryner tills det bildats en råegg och eggens form är som man vill ha den. Man tar bort råeggen genom att lägga verktygets baksida alldeles platt på brynet och bryna ett par tag. Ofta får man växla ett par gånger mellan fas och baksida med allt lättare tryck för att råeggen skall lossna.

Baksida på gammalt stämjärn, hyfsat planad.

Baksidan måste vara plan för att man skall kunna få bort råeggen och det är därför man planar baksidan på stämjärn och hyvelstål. Oftast har nya stämjärn en svagt konkav baksida och då går det lätt att bryna baksidan tills man får ett smalt plant band längs med eggen. Så fort man har det behöver man inte plana mer. Tvärt om är det bra att spara lite konkavitet, för det är lätt hänt att baksidan börjar bli konvex i stället och det vill man inte att den skall bli.

När man väl polerat baksidan på sitt finaste bryne så använder man bara det finaste brynet på den i fortsättningen. Undantaget är om det finns en skada eller en förslitningsfas på baksidan, då kan det vara bra tidsekonomi att bryna bort den på ett fint eller medium IndiCor bryne och sedan polera upp baksidan igen med Translucent eller Surgical Black Arkansasbryne.

Strigling

Striglar gör vi genom att dra verktyget baklänges på läder med fint polermedel eller polervax på. Det polerar eggen och avlägsnar de sista resterna av råeggen för superskärpa. Om man skulle föra eggen framåt mot lädret skär man sönder det, så dra bara baklänges ut från eggen. Striglar man överdrivet länge, för hårt eller i för hög vinkel kan eggen bli avrundad och trubbig. En rundad egg blir starkare och mer hållbar men blir samtidigt tjockare och ger mer motstånd, precis som om man brynt i högre vinkel (vilket man i princip gjort fast på strigeln).

Men ingen regel utan undantag! En egg som är slipad i lägre vinkel men med en avsiktlig liten rundning i brant vinkel på den yttersta eggen kan både hålla bättre och samtidigt skära med mindre motstånd. Den lilla rundningen i hög vinkel ger styrka samtidigt som eggen är tunnare omedelbart bakom och i och med det kilar fast mindre. Den högre vinkeln kan skapas med fint bryne, polertrissa eller läderstrigel – tänk ”mikrofas”. Man får se upp så den inte blir för stor och ökar motståndet.

Less is more

Med det menar vi att man inte skall avverka mer än vad som behövs. Är eggen bara lite slö kan det räcka att strigla den eller bryna den på Translucent/Surgical Black eller fint IndiCor. Är den mer slö kanske man måste börja med medium IndiCor för att få fram en råegg inom rimlig tid. Har man extremt slö eller skadad egg så kanske man behöver slipa eggen i stället. Om man slipar för att tunna ut en tjock eller bred slipfas så är det bra att sluta slipa medan en tunn strimma av brynfasen finns kvar. På det sättet kommer verktygen hålla mycket längre än om man alltid slipar upp en rejäl råegg fast det inte behövs. (Om man stannar slipningen precis innan man når eggen så ”rör” ju slipmaskinen aldrig den, och verktyget blir alltså inte kortare. Men om man slipar bort den gamla eggen helt till en råegg så kortar man ju verktyget något, kanske i onödan.)

För att hyvla, hugga eller skära snyggt och precist så är det bästa att inte låta eggen hinna blir så slö att man behöver börja med att slipa. Så fort man märker att det går trögt, börjar fläka eller riva ur eller det blir linjer från små hack i eggen så är det dags att ta ett par minuter och bryna verktyget. Om man fortsätter arbeta med ett småslött verktyg så blir det bara svårare att arbeta och dessutom sämre resultat. Så bryn ofta och lite istället för att slipa sällan men mycket!

Det här var bara en kort beskrivning av slipning och bryning. Det finns mycket mer att skriva om det och många små detaljer, men för att hålla denna sida lättläst så har vi bara beskrivit grunderna. Kort sagt: om du alltid bryner fram en liten råegg och sedan polerar bort den så igen kommer du alltid att få skarpa eggar.